PRIVACY STATEMENT
Mevaro Personeel B.V. hecht grote waarde bij het zorgvuldig en veilig omgaan van privacygevoelige gegevens van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers, opdrachtgevers en zelfstandigen. Met deze privacy statement geven wij u inzicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wanneer wij het hebben over “Mevaro”, “wij”, “ons” of “onze” dan hebben wij het over de juridische entiteit Mevaro Personeel B.V., ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 68553242 gevestigd aan de Edisonstraat 84 7006 RE te Doetinchem.
Mevaro is een technisch intermediair die actief is in het bemiddelen van technisch personeel in Midden en Oost Gelderland. Onze dienstverlening is uitzenden, detacheren, payroll, werving en selectie, opleiden en in- en doorleen van personeel. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren verzamelen wij personeelsgegevens. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen wordt nader omschreven in deze privacy statement.
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Mevaro Personeel B.V. dan kunt u schriftelijk of middels email info@mevaro.nl contact opnemen met ons.
Wat te doen bij een data lek
Is er sprake van een (vermoeden van) een data lek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.
Mevaro Personeel
Edisonstraat 84
7006 RE Doetinchem
Emailadres:info@mevaro.nl
Mevaro behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Mevaro Personeel en een betrokkene. Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.