In 2017 is Mevaro Personeel gestart als intermediair voor het uitzenden en detacheren van technisch personeel. Hierbij hanteren wij de CAO NBBU en algemene voorwaarden NBBU. Daarnaast is onze administratie transparant en gestructureerd ingericht volgens de eisen van de NEN4400-1 norm.

Wat houdt de NEN4400-1 in?
Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Kortom zo bent u ervan verzekerd dat u beter beschermd bent tegen fraude en illegaliteit wanneer u personeel inhuurt via een SNA gecertificeerde organisatie.

Ook voor werknemers is het van waarde om met een gecertificeerde organisatie te werken. Mevaro Personeel wordt middels interne audits gecontroleerd op naleving van het toepassen van de juiste cao en uitbetaling. Oftewel de inlenersbeloning wordt toegepast. Hierdoor is personeel ervan verzekerd dat er volgens de cao van de opdrachtgever uitbetaald wordt als hij/zij middels Mevaro aan het werk gaat.

Sinds 2018 voldoet Mevaro Personeel aan alle administratieve en financiële verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de gestelde eisen van de NEN 4400 norm.

Mevaro Personeel uw intermediair!

Met trots dragen wij ons keurmerk als gecertificeerde organisatie en staan geregistreerd in het register normering arbeid van het SNA. Die kunt u inzien via www.normeringarbeid.nl